പയർ നടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കാടുപോലെ വളരും, നിറയെ പയർ ഉണ്ടാവും…!!

പയർ നടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കാടുപോലെ വളരും, നിറയെ പയർ ഉണ്ടാവും…!! അറിവുകൾ എന്നും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. പലരിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുതിയ അറിവുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ ഒത്തിരി അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകാൻ നമ്മുടെ സോഷ്യൽമീഡിയക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക്

പഴയ fry pan കടയിൽ നിന്നു മേടിച്ചപോലെ ആക്കണോ…??

പഴയ fry pan കടയിൽ നിന്നു മേടിച്ചപോലെ ആക്കണോ…?? അറിവുകൾ എന്നും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. പലരിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുതിയ അറിവുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ ഒത്തിരി അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകാൻ നമ്മുടെ സോഷ്യൽമീഡിയക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഉപകരപെടുന്ന എല്ലാ

ഒരു അല്ലി ഓറഞ്ച് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ ഞെട്ടും…!!

ഒരു അല്ലി ഓറഞ്ച് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ ഞെട്ടും…!! അറിവുകൾ എന്നും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. പലരിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുതിയ അറിവുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ ഒത്തിരി അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകാൻ നമ്മുടെ സോഷ്യൽമീഡിയക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഉപകരപെടുന്ന എല്ലാ

വീട്ടിൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ 5 ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഉടൻ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുക…!!

വീട്ടിൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ 5 ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഉടൻ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുക…!! അറിവുകൾ എന്നും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. പലരിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുതിയ അറിവുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ ഒത്തിരി അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകാൻ നമ്മുടെ സോഷ്യൽമീഡിയക്ക്

ടോർച്ച് സ്വയം ശരിയാക്കാം പത്തുരൂപ ചിലവിൽ…!!

ടോർച്ച് സ്വയം ശരിയാക്കാം പത്തുരൂപ ചിലവിൽ…!! അറിവുകൾ എന്നും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. പലരിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുതിയ അറിവുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ ഒത്തിരി അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകാൻ നമ്മുടെ സോഷ്യൽമീഡിയക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഉപകരപെടുന്ന എല്ലാ

ഈ ഒരു കാര്യം ഇതുവരെ അറിയാതെ പോയല്ലോ, അടുക്കളയിലെ ഈ സൂത്രം, ഇനി എല്ലാവർക്കും ഒരാശ്വാസമാണ്…!!

ഈ ഒരു കാര്യം ഇതുവരെ അറിയാതെ പോയല്ലോ, അടുക്കളയിലെ ഈ സൂത്രം, ഇനി എല്ലാവർക്കും ഒരാശ്വാസമാണ്…!! അറിവുകൾ എന്നും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. പലരിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുതിയ അറിവുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ ഒത്തിരി അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകാൻ നമ്മുടെ സോഷ്യൽമീഡിയക്ക്

വീട്ടിൽ അടപ്പില്ലാത്ത പാത്രങ്ങൾ ഉള്ളവർ കണ്ടുനോക്കൂ…!!

വീട്ടിൽ അടപ്പില്ലാത്ത പാത്രങ്ങൾ ഉള്ളവർ കണ്ടുനോക്കൂ…!! അറിവുകൾ എന്നും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. പലരിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുതിയ അറിവുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ ഒത്തിരി അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകാൻ നമ്മുടെ സോഷ്യൽമീഡിയക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഉപകരപെടുന്ന

ഉണങ്ങിയ വാഴയില കൊണ്ട് Flowers ഉണ്ടാക്കിയാലോ…??

അറിവുകൾ എന്നും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. പലരിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുതിയ അറിവുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ ഒത്തിരി അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകാൻ നമ്മുടെ സോഷ്യൽമീഡിയക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഉപകരപെടുന്ന എല്ലാ അറിവുകളെയും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ള

ക്ലോസറ്റ് വൃത്തിയാക്കാൻ ചില എളുപ്പവഴികൾ…!!

ക്ലോസറ്റ് വൃത്തിയാക്കാൻ ചില എളുപ്പവഴികൾ…!! അറിവുകൾ എന്നും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. പലരിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുതിയ അറിവുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ ഒത്തിരി അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകാൻ നമ്മുടെ സോഷ്യൽമീഡിയക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഉപകരപെടുന്ന എല്ലാ

പയർ ഇനി എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും പുഴുക്കൾ കയറാതെ സൂക്ഷിക്കാം…!!

പയർ ഇനി എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും പുഴുക്കൾ കയറാതെ സൂക്ഷിക്കാം…!! അറിവുകൾ എന്നും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. പലരിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുതിയ അറിവുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ ഒത്തിരി അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകാൻ നമ്മുടെ സോഷ്യൽമീഡിയക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക്

ഉപ്പു കൊണ്ട് ആരും ഇതുവരെ ചിന്തിക്കാത്ത 3 ഉപയോഗങ്ങൾ…!!

ഉപ്പു കൊണ്ട് ആരും ഇതുവരെ ചിന്തിക്കാത്ത 3 ഉപയോഗങ്ങൾ…!! അറിവുകൾ എന്നും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. പലരിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുതിയ അറിവുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ ഒത്തിരി അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകാൻ നമ്മുടെ സോഷ്യൽമീഡിയക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഉപകരപെടുന്ന

റെസ്റ്റോറന്റ് സ്റ്റൈലിൽ മുട്ട കറി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ 😋😋 അസാധ്യരുചിയിൽ ഒരു അടിപൊളി മുട്ട കറി 😋👌

മുട്ട – 4 എണ്ണംപുളിയില്ലാത്ത തൈര് – 4 ടേബിൾസ്പൂൺഓയിൽ – 1 ടേബിൾസ്പൂൺമഞ്ഞൾ പൊടി – കാൽ ടീസ്പൂൺകാശ്മീരി മുളക് പൊടി – 2 ടീസ്പൂൺഗരം മസാല പൊടി – 1/4 ടീസ്പൂൺജീരകപ്പൊടി – 1/2ടീസ്പൂൺസവാള – 1 വലുത്തക്കാളി – 2 എണ്ണം (അരച്ചത്)പച്ചമുളക് – 3 എണ്ണംജീരകം –

സിങ്കിലെ ബ്ലോക്ക് മാറ്റാൻ ഇനി ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണ്ട…!!

സിങ്കിലെ ബ്ലോക്ക് മാറ്റാൻ ഇനി ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണ്ട…!! അറിവുകൾ എന്നും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. പലരിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുതിയ അറിവുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ ഒത്തിരി അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകാൻ നമ്മുടെ സോഷ്യൽമീഡിയക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഉപകരപെടുന്ന

വെറുതെ വെട്ടിക്കളയുന്ന ഈ പാഴ്ചെടിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങൾ അവയെ നട്ടുവളർത്തും…!!

വെറുതെ വെട്ടിക്കളയുന്ന ഈ പാഴ്ചെടിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങൾ അവയെ നട്ടുവളർത്തും…!! അറിവുകൾ എന്നും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. പലരിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുതിയ അറിവുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ ഒത്തിരി അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകാൻ നമ്മുടെ സോഷ്യൽമീഡിയക്ക്

ഓറഞ്ചിന്റെ തോൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ 2000 രൂപ വരെ മാസം ലാഭിക്കാം വീട്ടമ്മമാർക്ക്…!!

ഓറഞ്ചിന്റെ തോൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ 2000 രൂപ വരെ മാസം ലാഭിക്കാം വീട്ടമ്മമാർക്ക്…!! അറിവുകൾ എന്നും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. പലരിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുതിയ അറിവുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ ഒത്തിരി അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകാൻ നമ്മുടെ സോഷ്യൽമീഡിയക്ക്

വീട്ടിലോ പറമ്പിലോ ഇ ചെടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം…!!

വീട്ടിലോ പറമ്പിലോ ഇ ചെടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം…!! അറിവുകൾ എന്നും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. പലരിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുതിയ അറിവുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ ഒത്തിരി അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകാൻ നമ്മുടെ സോഷ്യൽമീഡിയക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക്