ബ്രെഡും മുട്ടയും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ഈവെനിംഗ് snack …

ബ്രെഡും മുട്ടയും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ഈവെനിംഗ് snack …

  • മുട്ട 3
  • സബോള 1
  • പച്ചമുളക് 2
  • ഇഞ്ചി 1p
  • ബ്രെഡ് 8
  • മസാല പൊടികൾ കുറച്ച്

ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ snack ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആണെന്ന് വീഡിയോയിൽ വിശദമായി കാണിക്കുന്നുണ്ട്
വീഡിയോ കാണുക share ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.

ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും എന്ന് കരുതുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ like (ലൈക്ക്) ചെയ്യാനും share (ഷെയർ) ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.

Comments are closed.