ചിക്കൻ, മീൻ ഇനി എന്ത് ഫ്രൈ ചെയ്താലും ഒരു തുള്ളി എണ്ണ ബാക്കി വരുകയും ഇല്ല, കളയുകയും വേണ്ടാ…

ചിക്കൻ, മീൻ ഇനി എന്ത് ഫ്രൈ ചെയ്താലും ഒരു തുള്ളി എണ്ണ ബാക്കി വരുകയും ഇല്ല, കളയുകയും വേണ്ടാ… നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച എണ്ണ ബാക്കി വരാറുണ്ടല്ലോ…? അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്….? കളയരാണോ പതിവ്. അതോ വീണ്ടും പാചകത്തിനായി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ…?

വീണ്ടും ഇ എണ്ണ പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ദോഷമാണ്. അത് ചീത്ത കൊളെസ്ട്രോളിനും മറ്റനേകം ആരോഗ്യാപ് പ്രശ്നൾക്കും കണമാകുന്നു… അതായത് ഈ ഓയിൽ വീണ്ടും തിളപ്പിക്കരുത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ബാക്കി വരുന്ന എണ്ണ എന്ത് ചെയ്യും? കളയണോ അതോ അതുകൊണ്ട് മറ്റെന്തെഗിലും ഉപകാരം ഉണ്ടോ…?

എന്നാൽ ഈ പ്രേശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇനി നമ്മുക്ക് പാചകം ചെയ്യാം. ഒരു തുള്ളി ഓയിൽ ബാക്കി വരാതെ തന്നെ മീനും ഇറച്ചിയും ഒക്കെ നല്ല സൂപ്പറായിട് ഒരിച്ചെടുക്കാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ…? വരൂ വീഡിയോ കണ്ട വിശദമായി മനസിലാക്കാം. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്തനോക്കണം

ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും എന്ന് കരുതുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ like (ലൈക്ക്) ചെയ്യാനും share (ഷെയർ) ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.

Comments are closed.